با چه حداقل سرمایه گذاری میتوان شهروندی ترکیه را دریافت کرد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

با خرید املاکی به ارزش ۲۵۰.۰۰۰ دلار یا سرمایه گذاری به میزان ۵۰۰.۰۰۰  دلار یا  ایجاد اشتغال برای حداقل۵۰ نفر از شهروندان ترک.