اگر در ترکیه صاحب فرزند شویم برای اخذ شناسنامه باید چکار کرد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

اول از اداره نفوس برگه تایید تولد ( فرم A)  را میگیرید. بعد به نزدیکترین شهر که سفارت و یا کنسولگری ایران هست میروید و شناسنامه می گیرید.