برای تحصیل در دوره کارشناسی چه مدرک زبانی لازم میباشد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

برای تحصیل در این دوره در رشته ودانشگاه های انگلیسی زبان تافل ودر سایر دانشگاه های ترک زبان تومر لازم است