آیدات چیست؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

آیدات به معنی شارژ ماهیانه ساختمان می باشد که به مصرف امکانات عمومی مانند برق، استخر شنا، تعمیر و نگهداری باغ و یا نگهبانی می رسد.