مدرک Denklik belgesi چیست و از کجا باید تهیه کرد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

مدرک برابری دیپلم دبیرستان با دیپلم ترکیه می باشدکه برای تهیه آن باید اصل دیپلم به همراه ترجمه تاید شده آن و اصل ریزنمرات سه ساله دبیرستان همراه ترجمه تایید شده به وزارت علوم ترکیه برده واین نامه را تهیه نمود.