دیپوزیت اجاره منزل چیست؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

به پول پیش اجاره منزل (معمولا به مبلغ یک یا دو ماه اجاره بهاء) در ترکیه دپوزیت می گویند. لازم به ذکر است پس از پایان مدت قرارداد دیپوزیت به مستاجر مسترد میگردد.