برگه سلامت چیست؟و از کجا باید آن را تهیه کرد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

برگه سلامت گواهی صادر شده از سوی بیمارستان های هر محله می باشد که برای خارجی ها آزمایش های مخصوص را انجام می دهند. برگ سلامت را می توان  از بیمارستانهای مورد تایید (دولتی یا خصوصی) گرفت .طی سه الی چهار روز جواب آزمایشات را اعلام می شود و مبلغ آزمایش ها  نیز در بیمارستان دریافت می شود و مهر می گردد.