در صورت رد درخواست اقامت برای شخص چه اتفاقی میافتد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

درصورت رد درخواست اقامت توریستی شخص باید ظرف مدت ۱۰ روز خاک ترکیه را ترک کند در این صورت حتی پس از تمام شدن فرصت اقامت بدون ویزا (۹۰ روز) شخص جریمه ای پرداخت نمی کند.