چه مدارکی برای اقامت لازم است؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

ابتدا اشخاص می بایست بطور جداگانه فرم درخواست راندوو را پر کنند. کلیه مدارک مورد نیاز برای دریافت هرنوع اقامت در فرم راندوو ذکر شده است.