دیپوزیت آب، برق و گاز چیست؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

مبلغی است که در هنگام به نام زدن قبض آب، برق یا گاز به عنوان ودیعه به ادارات مربوطه پرداخت می گردد. لازم به ذکر است در هنگام انتقال نام قبوض، مبلغ دیپوزیت به شخص بازگردانده میشود.