راههای انتقال وسایل منزل به ترکیه چیست؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

کسانی که قصد دارند وسایل منزل خود را به ترکیه حمل نمایند میتوانند از دو روش استفاده کنند. اول، حمل اسباب منزل از طریق شرکتهای حمل بار بصورت زمینی یا ارسال از طریق حمل هوایی.