قوانین مربوط به پرداخت پورسانت خرید خانه چیست؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

طبق قوانین ترکیه،در موارد خرید ملک  ۲% مبلغ ملک به اضافه مالیات برارزش افزوده به عنوان کمیسیون به مشاورین املاک پرداخت میگردد. همچنین ۳ درصد از ارزش اعلام شده ملک، به عنوان مالیات نقل و انتقال به دفتر اسناد، پرداخت می شود.