روشهای دریافت اجازه کار در ترکیه به چه صورت است؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

به دو روش متداول میتوان اجازه کار دریافت کرد:

۱-پیدا کردن کارفرمای واجد شرایط ترک

۲-ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار