هزینه های درمانی در ترکیه به چه صورت است؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

با توجه به خصوصی یا دولتی بودن مرکز درمانی و همینطور نوع و شرایط بیمه هزینه ها متفاوت است. هزینه بیمارستان دولتی تقریبا رایگان و بیمارستانهای خصوصی بالاست .همچنین میتوان از خدمات خانه های بهداشت( پزشک خانواده) برای انجام آزمایشات یا درمان بسیاری از بیماریهای غیر حاد استفاده کرد.