قوانین ارث کشور ترکیه در خصوص ملک چگونه است؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

اگر وارثین(فرزندان) شرایط مالکیت املاک را داشته باشند املاک به آنها واگذار میگردد و در غیر اینصورت املا فروخته شده و مبلغ آن به وراث پرداخت میگردد.