شرایط باز کردن حساب در ترکیه چیست؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

شعبات مختلف قوانین مختلفی رو برای افتتاح حساب دارند و باید به شعبات مختلف سر زد.برای باز کردن حساب اصل پاسپورت و کارت اقامت و مدرکی که محل اقامت شما را تایید کند(اجاره نامه نوتر شده، سند ملک، قبض ) خود در ترکیه و شماره مالیاتی خود را نیاز دارید .