شرایط ثبت نام در مدارس ترکیه چگونه است؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

شرایط ثبت نام در تمامی مدارس ترکیه الزاماتی دارند که یکی از انها داشتن اقامت معتبر و حداقل ۱ ساله ترکیه است از دیگر الزامات  آن  برابر سازی مدارک است با در دست داشتن این مدارک و دیگر مدارک مورد نیاز ثبت نام شما در مدارس ترکیه صورت می گیرد.