مزایای مهر خروج دانشجویی چیست؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

اولا : دولت ایران شما را بعنوان دانشجوی رسمی می شناسد که این برای دانشجویان مرد مزایای زیادی از جمله معافیت از سربازی و رفت وآمد راحت به کشور تا پایان تحصیلات . ثانیا :عدم پرداخت خروجی به هنگام هر دفعه خروج از مرزهای کشور است.