رد شدن درخواست اقامت

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

در صورت رد شدن درخواست اقامت ، شخص تا ۶ ماه نمیتواند همان نوع اقامت را درخواست نماید. پس از گذشت ۶ ماه درخواست دوباره همان نوع اقامت بلامانع است.