آیا امکان کار در بیرون از دانشگاه در زمان های فراغت وجود دارد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

خیر .تنها در صورتی که ویزای کار داشته باشید می توانید کار دانشجویی در داخل دانشگاه تا سقف ۲۰ساعت  انجام دهید . لازم به توضیح می باشد اکثر دانشجویان کار سیاه یعنی بدون داشتن  ویزا ی کار انجام می دهند که لازم به ذکر است این نوع کار غیر قانونی می باشد.