آیا میشود بدون مجوز کار در ترکیه کار کرد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

خیر. طبق قانون ترکیه تنها افراد دارای مجوز کار ، حق کار کردن را دارند و بدون اجازه کار فقط در بازار سیاه امکان کار کردن هست