روشهای دریافت اقامت ترکیه چگونه است؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

هزینه بیمه

–  هزینه اقامت  پرداختی در اداره مهاجرت  (بالای ۱۸ سال ۸۰ دلار + ۷۲ لیر  زیر ۱۸ سال ۴۰ دلار + ۷۲  لیر)

-هزینه ترجمه مدارک بر اساس نوع اقامت درخواستی

هزینه ها و مدارک مورد نیاز فوق بستگی به شرایط و قوانین ممکن است تغییر کنند