هزینه آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت در ترکیه چگونه است؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

در کشور ترکیه هزینه ی انرژی و آب نسبتا زیاد است به طوری که اگر در مصرف آن صرفه جویی نکنیم میتواند مبلغ قابل توجهی از بودجه تان را به خود اختصاص دهد.