تحصیل در ترکیه معمولا چقدر طول میکشد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

دندانپزشکی :۵سال

حقوق:۴سال

پزشکی عمومی: ۶سال

دامپزشکی:۵سال

کلیه رشته های مهندسی:۴ سال