مدت زمانی که با ویزای مسافرتی در ترکیه میتوان حضور داشت چقدر است؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

هر ایرانی مجاز است  هر ۱۸۰ روز ۹۰ روز در خاک ترکیه بماند ، چنانچه بیش از ۹۰ روز در این کشور باشد موقع خروج جریمه به ایشان تعلق می گیرد .