آیا برای تک تک افراد خانواده باید اقامت گرفت؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

بله می بایست برای تمامی اعضا خانواده بطور جداگانه درخواست اقامت کرد. لذا توجه گردد در صورت اجاره منزل به قصد دریافت اقامت، اسامی همه اعضای خانواده که قرار است اقامت بگیرند در اجاره نامه ذکر گردد.