در مدت زمان درخواست برای اقامت آیا میتوان به ایران سفر کرد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

اگر در مدت زمان ویزای توریستی ۹۰ روز باشد بله، در غیر اینصورت خیر.