آیا شرایط اقامت برای افراد مجرد و متاهل فرقی دارد؟

٫۲۹خرداد٫ ۱۴۰۰
۰ نظر

خیر. در پروسه بررسی درخواست اقامت، مدارک و شرایط هرشخص به تنهایی بررسی میشود.